Obec Prasek
Naposledy aktualizováno: 17.11.2015
 Kde byla knihovna dříve ?

Do roku 1997 byla knihovna umístěna v budově kampeličky. Po přestavbě budovy na obecní byty byly knihy přestěhovány do místnosti na obecním úřadě, která slouží i k vítání občánků a jako volební místnost.

                               Kde je knihovna dnes?

Od července 2010 se obecní knihovna  nachází v budově   prodejny, nyní zde najdete i obecní úřad. Do knihovny se dostanete zadním vchodem.

Těšíme se na Vaši návštěvu

                  


Zajímavost : v  obci Prasek se narodil významný český botanik a vědec  - Bohumil Němec

 

 

 Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha           

Lucius Aeneus Seneca